escort izmit | izmit escort | kocaeli escort | escort kocaeli

Bugun...Kars İl Hıfzıssıhha Meclisi kurban bayramı kararları


facebook-paylas
Tarih: 29-07-2020 23:56

Kars İl Hıfzıssıhha Meclisi kurban bayramı kararları

Kars İl Hıfzıssıhha Meclisi kurban bayramı kararları

 

 

ERCÜMENT DAŞDELEN 

 

Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 26. Maddesine istinaden Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığında toplandı.
Toplantıda alınan kararlar şöyle:
 
“Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısındanoluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı veKoronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmaktave uygulanmaktadır.
 
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleriolan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gerekenönlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesisağlanmaktadır.
 
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacaktedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik AlınmasıGereken Önlemler” belirlenmiş? Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2020 YılıKurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanmıştır. 
 
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması amaçlı ilimiz genelinde kurban kesimleri esnasında olası muhtemel kalabalıkların önlenmesi ve bulaş riskinin en az düzeye indirilmesi maksadıylaSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan salgın yönetimi ve çalışma rehberinin Kurban Bayramıve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı Genelgesi ile26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 .nci maddeleri uyarınca Kurban Bayramının öncesinde Bayram günlerinde ve sonrasında alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler aşağıda belirlenmiştir. 
 
1. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı Genelgesi doğrultusunda;
 
a) İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanallar kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,
 
b) Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,
 
c) Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,
 
d) Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini? 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini? 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmelerine,
 
e) Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,
 
f) Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,
 
g) Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,
 
h) Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
 
i) Valiliğimiz ve bağlı Kaymakamlıklarımızca hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair tebliğ ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca Hazırlanan Kurban Bayramı ve Hayvan Satışlarındaki hususlarla alakalı hazırlanan Rehber ile kararımızda belirtilen kurallara göre satış/kesim yapılmasına,
 
2. 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda;
 
a) Mevcut hayvan pazarları ile hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVİD-19’ dan korunma önlemleri ile bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalıdır. Bu bilgilendirme tabelalarında; en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması uyarılası yer almalıdır. Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmamalıdır.
 
b) Müşteriler, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumasının sağlanmasına,
 
c) Girişte el antiseptiği kullanmalarının sağlanmasına,
 
d) Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına,
 
e) Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,
 
f) Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,
 
g) Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,
 
h) Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına,
 
i) Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,
 
j) Satıcılar, hayvan satış alanlarında bilgilendirme tabelalarını okumalıdır. El antiseptiği kullanılması ve gerekli sıklıkta ellerin yıkanmasının sağlanmasına,
 
k) Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVİD-19 tanısı alan veya temaslı satıcılar, hayvan satış alanlarına girmemeli ve bu durumda olduğu tespit edilen satıcıların derhal en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,
 
l) Satış ünitelerinin önüne COVİD-19 için bilgilendirici afiş asılmalı ve el antiseptiği veya hijyen sağlayacak kolonya bulundurulmasına,
m) Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmamasına,
 
n) Hayvan satış alanlarında maske takılmalıdır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmelidir. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmasına,
 
o) Satıcı sık sık elini yıkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra) kullanmasının sağlanmasına,
p) Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,
q) Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılır. Ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,
r) Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,
s) Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,
t) Kurban satış ve kesim yerlerinde COVİD-19 salgını sebebiyle Komisyonlar, İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri almalarına,
u) Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,
v) Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,
w) Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,
x) Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,
y) Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamasına,
z) Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,
aa) Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına,
bb) Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına,
cc) Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,
dd) Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına,
ee) Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanları kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmalarına, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşların bilinçlendirilmesinin sağlanmasına,
3. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan salgın yönetimi ve çalışma rehberinin Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler Kapsamında;
3.1. Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Olarak
a) Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmalı, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmalıdır. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılmasına
b) Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanmasına,
c) Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmasına,
d) Hayvan satış alanlarına; ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamasına,
e) Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmelidir. Vücut sıcaklığı 380C’ın üstünde olanlar alınmamasına,
f) Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılmasına,
g) Kapalı alanı veya tesisi olan hayvan pazarlarında müşterilerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmasına,
h) Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiğini kullanmasının sağlanmasına,
i) Bütün kullanım alanlarda (bekleme, dinlenme vb.) en az, 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmalı, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler yapılmasına,
j) Tesis içinde veya dışında sıra beklenmesi gereken her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmasına,
k) Bu tesislerdeki yeme-içme alanları COVID-19 kapsamında Restoren, Lokanta, Kafelerde alınması gereken önlemlere uyulmasına,
l) Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulup, bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmasına,
m) Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmasına,
n) Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulmasına,
o) Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasına,
p) Hayvan satış alanı içerisinde seyyar satıcı dolaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına,
q) Hayvan satış alanı yakınında hizmet veren büfe, bakkal ve kahvehaneler COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerin alınmasına
r) Hayvan satış alanlarının düzenlenip çevre temizliğinde Kurban Bayramında Alınması Gereken Önlemlere ilişkin mevzuata uygun hareket edilmesine,
s) Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması için gerekli uyarıların yapılmasına,
t) Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe en az 1 metre olarak konulup, Satış ünitesinde bulunan satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemeleri için gerekli gerekli önlemlerin alınmasına,
3.2. Satışa Sunulan Hayvanlara Yönelik Olarak
Ülkemizde hayvanlardan bulaşan zoonotik hastalıklar oldukça yaygındır. Zoonotik hastalıklardan korunmak amacıyla;
 Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “2020/1 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi” ve Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından yayınlanan “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümlerine uygun hareket edilmesine,
3.3. Hayvan Kesim Yerleri/Kesimhanelere Yönelik Olarak
a) Kesim yapılacak yerler önceden planlanmalı, belirlenmeli, standartları kontrol edilmeli ve yetkilendirilmesine,
b) Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne COVID-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmasına,
c) İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin (hayvan satış yeri hayvan kesim yerleri/kesimhaneler, belediye mezbahaları, özel hayvan kesim yerleri/kesimhaneler) bayram süresince açık olması ve hizmet vermesi sağlanmasına,
d) Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/ kesimhaneler oluşturulup, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınmasına,
e) Hayvancılık işletmelerinin (10 hayvandan fazla kesim yapanlar) oluşturdukları kesim yerleri ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilip denetlenmesine,
f) Kontrolsüz ve yetkilendirilmemiş kişi veya organizasyonların kesim yapmaları önlenmesine,
g) Hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVID-19 konusunda eğitim verilmesine,
h) Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılmasına,
i) Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmalarının sağlanmasına,
j) Kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmasına ve görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanıp, kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesi sağlanmasına ve ayrıca her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılmasına,
3.4. Hayvan Satış Yeri ve Kesimhanelerdeki Lavabo ve Tuvaletlere Yönelik Olarak
a) Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmasına,
b) Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamasına,
c) Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulup devamlılığı sağlanmasına,
d) Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmasının sağlanmasına,
e) Tuvaletlerin pencerelerinin açık tutulmasının sağlanmasına,
f) Lavabo ve tuvaletlerin temizliği sık sık yapılıp, tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmasının sağlanmasına,
g) Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı, temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması için gerekli önlemlerin alınmasına,
4. Yukarıda belirtilen ve daha önceki alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve denetiminin genel kolluk kuvvetleri (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri), belediye zabıtası, meslek odaları ile ilgili kurum ve kuruluşları teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılarak gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa veya eksikliğe meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,
5. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin yukarıdaki tedbirlere ilişkin aldığı kararları ve daha önceki tarihlerde aldığı kararları ihlallerde her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere;
İlimiz genelindeki kolluk kuvvetlerince;
a. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 789,00 TL ile 3.180,00 TL  arasında,
b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, 
idari para cezası uygulanmasına,
c. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir  yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında  gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.”


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YUKARI YUKARI