escort izmit | izmit escort | kocaeli escort | escort kocaeli

Bugun...


Ali Salgar

facebook-paylas
HADDİNİ VE HAKKINI BİLMEK
Tarih: 01-12-2019 11:07:00 Güncelleme: 01-12-2019 11:07:00


HADDİNİ VE HAKKINI BİLMEK
 

 
ALİ SALGAR
 
İnsanoğlu yaratılış itibariyle İslam fıtratı yani Müslüman olarak doğar daha sonra ailesi hangi dine mensupsa o dini tercih eder ve yaşamaya başlar. 
 
Bireyler zamanla ilimlerin ışığında öğrendiklerini hayata entegre ederken ya mensup olduğu dinini devam ettirir yada kendince bir dini yaşamı seçer. Bunu seçerken de kimsenin etkisi altında kalmaz yani zorlamayla başka bir dini seçmeye mecbur edilemez. 
 
Çünkü demokratik ülkelerde herkes kendi iradesinin öngördüğü şekilde yaşar, yaşarken de asla haddini aşamaz ve başkasının hakkına da tecavüz edemez.
 
Ama gel gör ki, yüzde doksan dokuz küsuru Müslüman olan Ülkemizde, bazı haddini ve hakkını bilmeyen, sözde tarikat cemaat şeyh ve müritleri, kendine mensup olmayan saf ve temiz Müslümanları yada vatandaşları zorlayarak, hatta uydurma hadislerle veya yanlış yorumlanan ayetlerin mealiyle bir takım zorlamalarla insanları uydurma mezhep ve etnik gurupların saflarına çekmeye çalışırlar. 
 
Gelmeyenleri de sen gerçek Müslüman değilsin diye yargılıyorlar. Hadleri olmadıkları halde bu vurguyu yapıyorlar. Hatta geçenler de koskoca bir milletvekili çıkıp güzide bir şehrimize dil uzatarak bizim sayemizde Müslüman oldunuz diyerek o yörenin halkını rencide etmiştir. Haddini aşmıştır hakkı olmadığı halde insani ve ahlakı kuralları çiğnemiştir. Oysa kimse kimsenin zorlamasıyla Müslüman olmaz kendi hür iradesiyle hangi dini isterse onu seçer " LA İKRAHA FİDDİN" yani dinde zorlama yoktur. 
 
Milletvekilinin bu söylemi hiç de şık olmamıştır. İslâm’ın Ülkemiz de meşhur olan 5 şartından daha önemlisi HAKKINI VE HADDİNİ BİLMEKTİR. Buda ancak ilimle mümkündür, ilim olmadan din olmaz ahlak olmaz ahlak olmadı mı başkasının hakkına saldırmak ve haddini aşmak kaçınılmaz olur. 
 
Günümüz Müslümanlarının ya da çoğu okumuş aydın geçinen bazı gaflet ehilleri etik kuralları bilmiyor bilmediğini de bilmiyor. Herkes hakkına razı oldukça toplumda huzur bulur, huzurlu olanda asla haddini aşmaz bunun için hakkımıza razı olup, haddimizide aşmayacağız ki barış içinde yaşayalım.
 
Başkasının ailevi sorunlarına, diğer ülkelerin iç işlerine başkasının yaşantısına karışmak ne haddimiz ne de hakkımız olsa gerek, Allah ( C.C ) Maide suresinin 87. Ayetinde ,”Ey iman edenler haddinizi aşmayın Allah haddini aşanları sevmez” diyor yani haddi aşma başkasının hakkına tecavüze yeltenme sınırını bil, haddini aşma, haddini bilme kendini bilmektir.
 
Burada bazı inanç sahibi arkadaşlara sesleniyorum; İslâm’ın esaslarını vahiy yoluyla gelen Kur’an’a ve sahih hadislere göre yaşayınız uydurma dine ve haddini aşarak bir başkasını kendi inancınıza zorlamayınız. Sizin dininiz size bizim dinimiz bize derken yüce Mevla ne güzel anlatmıştır, dini yaşantıyı. Dinde asla zorlama yoktur. Sevindirin tiksindirmeyin, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.
 

DİNİN ÖZÜ VE ESASI HADDİNİ VE HAKKINI BİLMEKTİR…

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI