escort izmit | izmit escort | kocaeli escort | escort kocaeli | kocaeli escort

escort bayan bursa elit escort bayan görükle escort vip escort bayan eve gelen escort otele escort sınırsız escort bayan Altıparmak Escort Bayan Eskort Bayan Escort Bursa Bayan Escort Bursa Escort Bursa Escort Bayan Escort Bayan Escort Bursa Eve Gelen Escort Gemlik Escort Görükle Escort İnegöl Escort Karacabey Escort Kumla Escort Masöz Escort Mudanya Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Otele Gelen Escort Rus Escort Sınırsız Escort Travesti Escort Ukraynalı Bayan Escort Yıldırım Escort
Bugun...
facebook-paylas
GENEL ÖZELLİKLERİYLE BOŞANMA DAVASI
Tarih: 22-07-2019 23:56:00 Güncelleme: 22-07-2019 23:56:00


GENEL ÖZELLİKLERİYLE BOŞANMA DAVASI
 

 
AV. FULYA GÜNEŞ
--------------------------------
 
Öncelikle evlenme; resmi memur ve şahitler huzurunda karşı cins iki tarafın olumlu irade beyanlarını açıklamalarıyla kurulan aile birliğidir. Boşanma, Medeni Kanunda öngörülmüş hukuki bir hak olup evlilik birliğini yürütemeyen tarafların başvurduğu bir yoldur. Resmi memur önünde yapılan evlilik yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak ancak hakim kararı ile sona erdirilebilir. Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür.
 
4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:
 
· Anlaşmalı boşanma davası,
 
· Çekişmeli boşanma davası
 
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
 
Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz (TMK 166/3).
 
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI
 
Taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda belli bir çekişmenin yaşandığı bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası, genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategorik sebebe dayanılarak açılabilir. Çekişmeli boşanma davası, özel (mutlak) boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmak üzere iki ayrı kategorik sebeple açılabilir.
 
a) Özel Boşanma Sebepleri: Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma davaları şunlardır:
 
· Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) ,
 
· Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),
 
· Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),
 
· Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),
 
· Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).
 
Türk Medeni Kanunu m. 161-165 maddeleri arasında düzenlenen özel boşanma sebeplerinin varlığının ispat edilmesi durumunda hakim boşanma ya da ayrılık kararı vermek zorundadır. Özel boşanma nedenlerine dayanılması halinde boşanma davasını açan taraf, karşı tarafın kusurunu veya fiilinin ağırlığını ispatlamak zorunda değildir, sadece özel boşanma nedeninin ispatlanması boşanma kararı verilmesi için yeterlidir.
 
b) Genel Boşanma Sebepleri: Örneğin, geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda neden genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir.
 
Evlilik birliğini temelinden sarsan vakıalar kanunda gösterilmediğinden Yargıtay İçtihatları ile bazı vakıaların evlilik birliğini temelden sarstığı kabul edilmiştir. Yargıtay tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtıkları gerekçesiyle boşanma kararı verilmesi gerektiği kabul edilen bazı vakıalar şunlardır; Güven sarsıcı davranışlar, cinsel ilişkiden kaçınma, eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama, eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi, aşırı borçlanma sebebi ile icra takibine maruz kalma, eşini sevmediğini beyan etme, eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kalma, eşin ev işlerini yapmaktan kaçınması, eşlerin çocuklarının bakımı, eğitimi vs. ilgilenmemesi, evlilik sırlarının başkalarına anlatılması, eşin ahlaksızlıkla itham edilmesi gibi sebepler Yargıtayca kabul edilen genel boşanma nedenleridir.
 
Özel boşanma sebepleri ile genel boşanma sebepleri farklı hukuki sonuçlar doğurur. Bir evlilikte özel boşanma sebepleri varsa, davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Genel boşanma sebepleri varsa boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.
 
Kusur ; Boşanma davasındaki en önemli husus boşanma nedenine sebep olan olaylar veya olgulara yönelik iddia edenin, karşı tarafın kusurlu olduğunu veya en az kendisinden daha kusurlu olduğunu ispat etmesidir. Karşı tarafın kusurlu olduğunu veya davayı açanın, karşı taraftan daha az kusurlu olduğunu ispatlaması tazminat, nafaka, hatta mal paylaşımı gibi boşanmanın sonuçlarını etkilediğinden çok önemlidir. İspata yönelik çoğu zaman aile bireyleri veya yakın arkadaş çevresi hatta komşular tanık olarak dinletilebileceği gibi taraflar arasındaki yazışmalar, darp raporu gibi belgeler de kullanılabilmektedir.
 
Görevli mahkeme ; Boşanma davasında görevli mahkemeler aile mahkemesi olup aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Yetkiye ilişkin ise, eşlerin son defa altı aydır birlikte oturdukları evin bulunduğu yerde dava açılabileceği gibi eşlerden birinin son ikamet ettiği yerde de dava açılabilmektedir.
 
Nafaka ; Boşanma davasıyla birlikte aynı dava dilekçesinde nafaka isteminde de bulunulabilir. Yine şartları mevcutsa davanın sonuçlanması beklenmeksizin mahkeme tarafından eşlerden biri lehine tedbir nafakası ödenmesine hükmedilebilir.
 
Velayet ; Çocuğun velayeti de aynı dava dilekçesinde boşanma davasıyla birlikte istenebilecek bir husus olup çocuğun velayetinin taraflardan birine bırakılması halinde de diğer tarafa çocukla kişisel ilişki kurma hakkı tanınabilmektedir. Yine velayete ilişkin şartlarda bir değişiklik olduğu durumda da ebeveynlerin, velayetin değiştirilmesi yönünde bir dava açması da mümkündür.
 
Sizlere yararlı bir makale olmasını temenni eder yazıma V.Hugo’nun sözleriyle son vermek isterim. “İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.. “. Hak ve hukuktan ayrılmamanız dileğiyle..
 
 
 
 İLETİŞİM : 0474 212 1566
 

 MAİL : av.fulyagunes@outlook.com

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI