Bugun...Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Memurlara...


facebook-paylas
Tarih: 10-07-2024 15:19

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Memurlara...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Memurlara 14 Günlük Maaş Zam Farkıyla İlgili Resmi Duyuru

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara yönelik 14 günlük maaş zam farkı ile ilgili resmi bir duyuru yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, kamu personeline ek ödeme yapılacağı belirtildi. Bu ödemelerin 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanacağı vurgulandı.

Yayımlanan duyuruda, ilave ödemelerin damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya sigorta prim kesintisine tabi olmadığı ifade edildi. Duyuruda ayrıca, ilave ödemenin yapılması ve işlemlerin nasıl yürütüleceği detaylı bir şekilde açıklandı. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilgili işlemlerin merkezi sistem üzerinden nasıl gerçekleştirileceği ve harcama birimlerinin alması gereken tedbirler de detaylandırıldı.

İşte o resmi yazı...

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

DAĞITIM YERLERİNE

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: (2023/8)

Bilindiği üzere, 15/07/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 28 inci Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 40 ıncı maddede özetle; aylıklarını çeşitli mevzuat hükümlerine göre alan kamu personeline 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacağı; söz konusu ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı ve bu ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı düzenlenmiştir.

 

Söz konusu düzenleme kapsamında, ilave ödeme için Sistemde Tazminat Kod Bilgileri Referans Tablosunda "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodu eklenmiş ve söz konusu tazminat kodu merkezden tüm personel için sisteme geçici olarak yüklenmiştir. Buna göre, 14 Günlük Fark Maaş/Ücret Hesaplama Ekranında bulunan HESAPLA butonunun arkasında ONAYLA butonu da otomatik olarak çalışmakta olup mutemetlerce HESAPLA butonuna basıldığında, merkezden geçici olarak yüklenen "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" kodlu ilave ödemeye mutemetlerce nihai hali verilmiş olacak ve ilave ödemenin kişi bazında Sisteme yüklenmesi sağlanmış olacaktır.

Ancak, ilave ödemenin emeklilik, istifa, ücretsiz izne ayrılma vb. nedenlerle hiç ödenmemesi veya kıst olarak ödenmesi gerektiği durumlarda 14 günlük fark maaş/ücret bilgi girişi ekranından ilgili kişinin bilgileri ekrana getirilerek Diğer Tazminat ekranından "97-İlave Ödeme (375 KHK Ek M.40)" tazminat kodunun silinmesi ve ilgili kişinin kayıtlı olduğu harcama biriminin 14 günlük fark maaşının/ücretinin yeniden hesaplatılması gerekmektedir.

Ayrıca, ilave ödeme sadece Temmuz/2023 maaş döneminde 14 günlük farklarla birlikte ödeneceğinden ve 14 Günlük Fark Maaş/Ücret menüsünde kıst hesaplama yapılamayacağından, kıst ödenmesi gerektiği durumlarda manuel olarak hesaplanması ve ÖEB'nin MYS üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama ve ilave ödeme işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

  1. MEMURLAR

1.1. 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri

14 günlük fark maaş ile ilave ödemenin hesaplama işlemi; 14 Günlük Fark Maaş İşlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri Ekranından aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır:

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2023 - 14 Temmuz 2023 maaş döneminde maaşı eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır. Bu nedenle, 01.07.2023 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz-2023 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Temmuz 2023 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.06.2023 - 14.07.2023 maaş döneminde maaşı eski katsayı üzerinden hesaplanan kamu personelinden, çeşitli nedenlerle (nakil vb.) "Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda" kaydı bulunmayan ve bilgileri aktarılmamış olanların, bu forma bilgilerinin aktarılması işlemi 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA" Ekranında, Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak sırasıyla SORGULA ve AKTAR butonuna tıklanarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımı yapılacaktır.

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde KBS Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için ise; KBS-FARK MAAŞ TABLOSUNA AKTARMA Formunda Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna tıklanacak ve daha sonra da AKTAR butonuna tıklanmak suretiyle ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımının yapılması sağlanacaktır.

14 Günlük fark maaşlar ile ilave ödeme, 14 Günlük Fark Maaş işlemleri > Maaş Hesaplama İşlemleri > 14 Günlük Maaş Hesaplama butonu ile hesaplatılacaktır.

1.2. Haziran Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Temmuz Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Temmuz ayı maaşlarının yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince KBS-14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan "14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar" formundan yapılacaktır.

1.3. Birleştirilmiş Harcama Birimlerinde (Örnek; okullar) 14 Günlük Fark Maaş Modülünde Münferit Hesaplama Yapılabilmesine Rağmen Münferit Ödeme Emri Belgesi Oluşturulamaması

Birleştirilmiş harcama birimlerinde, 14 Günlük Fark Maaş Modülünde münferit hesaplama yapılabilmesine rağmen münferit ödeme emri belgesi oluşturulamaması nedeniyle öncelikle Maaş Bilgi Girişi Ekranında kayıtlı olan personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir (İşlem Kodları mutlaka kontrol edilmelidir). Bu kontrolün yapılabilmesi için Maaş Raporlar > 14 Günlük Fark Maaş Raporları menüsüne "Fark Maaş Bilgi Girişi Kontrol Listesi" eklenmiştir.

Ayrıca, birleştirilmiş harcama birimlerinde; ilgili harcama birimi için kurumsal hesaplama yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle personele münferit olarak maaş hesaplanması ve ödenmesi gerektiğinde; 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Ekranından hesaplama işlemi yapılacak olup, ödeme emri belgesi MYS üzerinden manuel oluşturularak, muhasebe birimine gönderilecektir.

Emri belgesi MYS üzerinden manuel olarak oluşturularak muhasebe birimine gönderilecektir. 1.4. Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formu'nda "27-Fark Tazminatı" ve "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" kodlarıyla girilen personelin, özelleştirme nedeniyle başka kamu kurumlarından gelen ve sistemde "27-Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" kodlarıyla girilen 14 günlük fark maaşları hesaplanmamaktadır. Ancak, bu kodlar yanlış girilmiş veya personelin emsal çalışanlarının maaşıyla karşılaştırılarak fark tazminatı ödenmesi gerekiyorsa (4046 sayılı Kanunun 22. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında belirtilen ödemeler dikkate alınmalıdır), 14 günlük fark maaş bilgi giriş formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi tablosundan "27-Özelleştirme Fark Tazminatı" veya "29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı" kodlarının silinip, 14 günlük fark maaş hesaplamasının yeniden yapılması gerekmektedir. 1.5. 14 günlük fark maaş BES kesintilerinin gönderilmesi 5510 sayılı Kanuna tabi olarak, 14 günlük fark maaşlarından BES kesintisi yapılanlar için "BES Kesinti Listeleri" merkezden 18.07.2023 tarihinden itibaren her gün elektronik ortamda Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aktarılacaktır. Bu kapsamda; 1- Genel Bütçeli Kamu İdareleri için KEÖS'ten nakit talep edilen harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında, 2- KEÖS kapsamı dışındaki kamu idareleri için (Özel Bütçeli idareler), muhasebe kayıt formunda onay işlemi yapılan harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında, merkezden Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş.'ye aktarılacaktır. Ayrıca, BES kesinti tutarlarının herhangi bir gecikmeye sebep vermeden, mevzuatta belirlenen en geç ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketlerinin hesabına aktarılması mecburiyeti nedeniyle; 14 günlük fark maaş demesi yapıldıktan sonra muhasebe birimlerince aynı gün BES gönderme kayıtlarının yapılması ve BES kesinti tutarlarının emeklilik şirketlerinin hesabına aktarılması gerekmektedir. 2. KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmesi gereken 14 günlük fark maaş ile ilave ödeme, sistemde Ücret Bilgi Girişi > Ücret Hesaplama Ekranı'ndan hesaplama türü "14 Günlük Maaş Farkı" seçilerek birlikte hesaplatılacaktır. Her iki ödeme de tek bir Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi içerisinde oluşturulacaktır. 3. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/B Sözleşmeli Personel Modülündeki 14 günlük fark ve ilave ödeme işlemleri Sistemde Ücret Bilgi Girişi > Ücret Hesaplama Ekranı'ndan hesaplama türü "14 Günlük Katsayı Farkı" seçilerek 14 günlük fark ücret ile ilave ödeme birlikte hesaplatılacaktır. Her iki ödeme de tek bir Banka Listesi, Bordro İcmal ve Ödeme Emri Belgesi içerisinde oluşturulacaktır. Katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması; 01 Temmuz 2023 - 14 Temmuz 2023 maaş dönemi için maaşı eski katsayı ve sözleşme ücreti üzerinden hesaplanan personele yapılacaktır. Bu nedenle, 15.06.2023 tarihinden sonra başlayan ve Temmuz/2023 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) kıst maaş alan personele 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmamaktadır. Ayrıca, 14 günlük fark hesaplaması yapmadan önce fark listelerinin kontrol edilmesi ve varsa naklen giden/naklen gelen personel için aşağıda belirtilen şekilde güncellemelerin yapılması gerekmektedir. 3.1- 4B Modülünde 14 günlük fark listelerinin kontrolü, güncelleme ve fark listesine personel ekleme/çıkarma ve banka bilgileri girişleri 4B Sözleşmeli Personel İşlemleri > 14 Günlük Ücret İşlemleri > 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'ndan yapılacaktır. Sistem bu ekranda listelenen personel için hesaplama yapacaktır. 3.2- Başka bir kurumda 14 günlük fark ekranında ayrılma durum kodlarından birinde olan personeli fark listesine eklemek için, 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'nda "Nakil Al" işleminin yapılması ve yine aynı ekrandan banka bilgileri girilip durum kodu "51-Geçişli" olarak güncellenmesi gerekmektedir. 3.3- 14 günlük hesaplamaya dahil edilmeyecek personeli fark listesinden çıkarmak için ise 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'nda kişiyi görüntüledikten sonra durum değişikliği yaparak (yeni kurumunda fark yapılacak ise naklen giden) yaparak "kaydet" yapılacaktır. Tüm bu işlemler hesaplama işleminden önce ve 14 Günlük Ücret Bilgi Ekranı'ndan yapılacaktır. Her ay ücret demeleri için kullanılmakta olan "Ücret Bilgi Giriş Ekranında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Gerekli hallerde ilave ödeme hesaplamasındaki personelin hesaplamadan çıkarılması için Referans Tanımlama Ekranları > İlave Ücret Kişi Bilgi Güncelleme Ekranından kişi sorgulama yaparak işlem Kodu isten ayrılma durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacak, hesaplamaya dahil edilmesi için ise işe başlama durum kodlarından kişinin durumuna uygun koda alınacaktır. Ücret bilgi girişi ekranında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

4.- 14 günlük fark maaş hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili bankalara gönderilmesi konusunda, merkezden elektronik ortamda aktarım süreçleri henüz tamamlanmadığı için harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, CD, e-posta gibi yöntemlerle ilgili banka şubelerine iletilmesi gerekmektedir. 14 günlük fark maaş ödemesi ve ilave ödemelerin sorunsuz yapılabilmesi için harcama birimleri ile muhasebe birimlerinin gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir.

Serkan YÜCEER

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdürü

 

 

KAMUDANHABER

https://www.kamudanhaber.net/hazine-ve-maliye-bakanligindan-memurlara-14-gunluk-maas-zam-farkiyla-ilgili-resmi-duyuruEtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 32 28 1 3 73 20 87 +53
2 Fenerbahçe 32 27 1 4 85 28 85 +57
3 Trabzonspor 32 16 12 4 54 42 52 +12
4 Beşiktaş 33 15 12 6 44 38 51 +6
5 Çaykur Rizespor 32 14 12 6 43 47 48 -4
6 Başakşehir FK 32 13 12 7 42 38 46 +4
7 Kasımpaşa 32 13 12 7 55 57 46 -2
8 Sivasspor 32 11 10 11 38 43 44 -5
9 Antalyaspor 32 10 10 12 36 37 42 -1
10 Alanyaspor 32 10 10 12 41 46 42 -5
11 Adana Demirspor 32 9 10 13 48 43 40 +5
12 Samsunspor 32 10 14 8 36 42 38 -6
13 MKE Ankaragücü 33 8 12 13 40 43 37 -3
14 Kayserispor 32 10 12 10 36 45 37 -9
15 Konyaspor 32 8 12 12 34 45 36 -11
16 Fatih Karagümrük 33 8 16 9 37 42 33 -5
17 Hatayspor 32 7 13 12 36 44 33 -8
18 Gaziantep FK 32 8 17 7 35 50 31 -15
19 Pendikspor 32 7 16 9 36 64 30 -28
20 İstanbulspor 33 4 22 7 26 61 16 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 30 22 6 2 70 27 68 +43
2 Göztepe 30 18 6 6 51 19 60 +32
3 Çorum FK 30 15 8 7 50 31 52 +19
4 Kocaelispor 30 15 8 7 45 34 52 +11
5 Sakaryaspor 30 14 7 9 43 30 51 +13
6 Bodrumspor 30 13 7 10 37 20 49 +17
7 Bandırmaspor 31 12 8 11 46 27 47 +19
8 Boluspor 30 13 10 7 28 32 46 -4
9 Gençlerbirliği 30 11 8 11 35 30 44 +5
10 Erzurumspor FK 30 11 8 11 28 25 41 +3
11 Manisa FK 31 8 11 12 38 37 36 +1
12 Keçiörengücü 30 9 12 9 27 36 36 -9
13 Şanlıurfaspor 30 8 12 10 27 31 34 -4
14 Ümraniyespor 30 9 14 7 33 42 34 -9
15 Tuzlaspor 31 8 14 9 32 46 33 -14
16 Adanaspor 30 9 16 5 24 42 32 -18
17 Altay 31 5 23 3 14 70 15 -56
18 Giresunspor 30 2 24 4 13 62 7 -49
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 33 23 5 5 74 28 74 +46
2 Van Spor FK 33 22 5 6 55 33 72 +22
3 Bucaspor 1928 33 20 4 9 50 22 69 +28
4 1461 Trabzon FK 33 19 6 8 62 33 65 +29
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 33 16 7 10 47 27 58 +20
6 Ankaraspor 34 15 8 11 42 32 56 +10
7 Karacabey Belediye Spor 33 12 10 11 37 31 47 +6
8 Beyoğlu Yeniçarşıspor 33 13 13 7 42 34 46 +8
9 Ankara Demirspor 33 13 15 5 35 37 44 -2
10 Kırklarelispor 34 11 13 10 29 35 43 -6
11 Diyarbekir Spor 33 11 13 9 35 35 42 0
12 Altınordu 33 9 13 11 38 34 38 +4
13 Hes İlaç Afyonspor 33 9 13 11 21 34 38 -13
14 Nazilli Belediyespor 34 11 15 8 37 54 38 -17
15 Serik Belediyespor 33 9 14 10 28 37 37 -9
16 Zonguldak Kömürspor 33 9 16 8 35 53 32 -18
17 Kırşehir Futbol SK 33 5 21 7 29 65 22 -36
18 Bursaspor 33 5 20 8 24 59 20 -35
19 Adıyaman FK 33 3 24 6 22 59 15 -37
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 26 21 1 4 61 13 67 +48
2 Aliağa Futbol A.Ş. 27 18 0 9 54 15 63 +39
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 26 13 6 7 36 23 46 +13
4 52 Orduspor FK 26 13 7 6 36 25 45 +11
5 İnegöl Kafkas GK 26 12 6 8 32 25 44 +7
6 Edirnespor 26 13 9 4 44 26 43 +18
7 K.Çekmece Sinopspor 27 10 10 7 38 28 37 +10
8 Mardin 1969 Spor 26 11 11 4 35 31 37 +4
9 Artvin Hopaspor 26 9 10 7 32 26 34 +6
10 Karabük İdmanyurdu Spor 26 10 12 4 24 38 34 -14
11 Talasgücü Belediyespor 26 8 14 4 28 41 28 -13
12 Kırıkkalegücü FK 26 7 14 5 25 35 26 -10
13 Gümüşhanespor 26 4 12 10 22 42 22 -20
14 Malatya Arguvanspor 26 2 20 4 13 51 10 -38
15 Tarsus İdman Yurdu 26 2 21 3 18 79 9 -61
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/04/2024 Konyaspor vs Alanyaspor
 20/04/2024 Kayserispor vs Trabzonspor
 20/04/2024 Samsunspor vs Adana Demirspor
 21/04/2024 Başakşehir FK vs Çaykur Rizespor
 21/04/2024 Antalyaspor vs Hatayspor
 21/04/2024 Galatasaray vs Pendikspor
 21/04/2024 Gaziantep FK vs Kasımpaşa
 22/04/2024 Sivasspor vs Fenerbahçe
 26/04/2024 Adana Demirspor vs Galatasaray
 27/04/2024 Kasımpaşa vs Samsunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/04/2024 Giresunspor (H:1) vs Göztepe
 20/04/2024 Eyüpspor vs Boluspor
 21/04/2024 Bodrum FK vs Şanlıurfaspor
 21/04/2024 Çorum FK vs Adanaspor
 21/04/2024 Gençlerbirliği vs Erzurumspor FK
 21/04/2024 Sakaryaspor vs Keçiörengücü
 22/04/2024 Ümraniyespor vs Kocaelispor
 28/04/2024 Adanaspor vs Manisa FK
 28/04/2024 Boluspor vs Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/04/2024 Adıyaman FK vs 1461 Trabzon FK
 21/04/2024 Altınordu vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 21/04/2024 Ankara Demirspor vs Diyarbekir Spor
 21/04/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Van Spor FK
 21/04/2024 Bucaspor 1928 vs Esenler Erokspor
 21/04/2024 Bursaspor vs Hes İlaç Afyonspor
 21/04/2024 Kırşehir Futbol SK vs Kırklarelispor
 21/04/2024 Nazilli Belediyespor vs Karacabey Belediye Spor
 21/04/2024 Serik Belediyespor vs Zonguldak Kömürspor
 21/04/2024 Altınordu - Yeni Mersin İdman Yurdu Altınordu ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Altınordu yenilmez
 21/04/2024 Ankara Demirspor - Diyarbekir Spor Ankara Demirspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Diyarbekir Spor yenilmez
 21/04/2024 Kırşehir Futbol SK - Kırklarelispor Kırşehir Futbol SK ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kırklarelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/04/2024 Edirnespor vs Mardin 1969 Spor
 21/04/2024 İnegöl Kafkas GK vs Tarsus İdman Yurdu
 21/04/2024 Karabük İdmanyurdu Spor vs Malatya Arguvanspor
 21/04/2024 Kepezspor FAŞ vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 21/04/2024 Kırıkkalegücü FK vs Gümüşhanespor
 21/04/2024 Talasgücü Belediyespor vs Artvin Hopaspor
 21/04/2024 52 Orduspor FK vs K.Çekmece Sinopspor
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu - Karabük İdmanyurdu Spor Tarsus İdman Yurdu ligde evindeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Karabük İdmanyurdu Spor yenilmez
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor - Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Malatya Arguvanspor yenilmez
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor - Talasgücü Belediyespor Malatya Arguvanspor ligdeki son 17 maçında hiç kazanamadı  Talasgücü Belediyespor yenilmez
 27/04/2024 Gümüşhanespor - Kepezspor FAŞ Kepezspor FAŞ ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi  Kepezspor FAŞ yenilmez
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor - İnegöl Kafkas GK İnegöl Kafkas GK ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  İnegöl Kafkas GK yenilmez
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. - Kırıkkalegücü FK Aliağa Futbol A.Ş. ligdeki son 27 maçında hiç kaybetmedi  Aliağa Futbol A.Ş. yenilmez
GÜNLÜK BURÇ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI